Pirmąją pavasario dieną visa Pavasario progimnazijos bendruomenė buvo sukviesta Kaziuko mugėn. Kviesliai puikiai atliko savo darbą, nes kovo 3d. mokykloje šėlo mažieji prekybininkai ir gausus būrys pirkėjų. Kiek džiaugsmo ir klegesio, trankios muzikos ir skardaus juoko, dovanojimo ir mainymo, išmonės giriant savo prekes. Puikios pirmosios verslumo pamokos…

Šiemet mugė ypatinga: gausi amatininkais, rankdarbių mėgėjais, svečiais iš kitų rajonų, tėveliais.

Gražus pavyzdys bendruomeniškumo, sutelktumo, noro pabūti draugėje, gebėjimo saugoti ir puoselėti liaudiškas tradicijas įkvepia veikti ir didžiuotis brandžia ir tvirta bendruomene.

Įspūdžiais pasidalijo mugės organizatoriai