Mokykloje nuolat veikia mokyklos mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba.

Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai – seniūnai. Mokinių tarybai vadovauja tarybos išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

2023-2024 m.m. mokinių tarybos nariai

Vardas PavardėKlasėPastabos
Vesta Tamošauskaitė7bPirmininkė
Austėja Kasparavičiūtė7bPavaduotoja
Nida Jasmontaitė7bPavaduotoja
Patricija Rovbutaitė7b 
Goda Jaremčiukaitė7c 
Jogailė Kontenytė7c 
Dovydas Nicys7b 
Goda Andrulytė6c 
Gustė Gureckytė6c 
Orintė Antanavičiūtė7b 
Benas Skališius 8a 

Vadovo pavaduotoja ugdymui Ingrida Mikulskienė