Mokykloje nuolat veikia mokyklos mokinių savivaldos institucija – Mokinių taryba.

Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai – seniūnai. Mokinių tarybai vadovauja tarybos išrinktas pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

2022-2023 m.m. mokinių tarybos nariai

Vardas PavardėKlasėPastabos
Ainė Vydmantaitė8bPirmininkė
Emilija Kleinauskaitė8bPavaduotoja
Otilija Alseikaitė8bPavaduotoja
Ugnė Kriaučiūnaitė8b 
Toma Čekytė8b 
Gabija Šidlauskaitė7b 
Nida Jasmontaitė6b 
Patricija Rovbutaitė6b 
Vesta Tamošauskaitė6b 
Paulina Songailaitė6c 
Goda Jaremčiukaitė6c 
Jorė Marija Meškytė6c 

Vadovo pavaduotoja ugdymui Ingrida Mikulskienė