Būsimų Mažeikių Pavasario progimnazijos mokinių tėvelių dėmesiui

Nuo 2022 metų vaikai Mažeikių rajone į mokyklas priimami centralizuotai.

Prašymus tėvai (globėjai, rūpintojai) teikia elektroniniu būdu informacinėje sistemoje adresu: svietimas.mazeikiai.lt arba Pavasario progimnazijos raštinėje, jeigu neturi kompiuterio ar interneto prieigos. 

Informuojame

Priėmimas į pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas iki balandžio 15 d..

Papildomai prašymai bus priimami nuo rugpjūčio 20 d. iki rugsėjo 1 d..

Laukiame Jūsų Mažeikių Pavasario progimnazijoje!

Turite klausimų – kreipkitės į progimnaziją telefonu +370 443 90050 arba el.p. info@pavasariomokykla.lt

MAŽEIKIŲ PAVASARIO PROGIMNAZIJOS PRIĖMIMO TVARKA

CENTRALIZUOTO VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠA

………………………………………………………………………………………………………………………….

PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ PAVASARIO PROGIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS