Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Mažeikių rajono savivaldybė, įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystomas karjeros specialistų tinklas ir siekiama užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs ne mažiau kaip  380 karjeros specialistų.
Projektą įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.
#NextGenerationEU

Mažeikių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja „Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001
„Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01
„Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ vykdyme.
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti
profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo,
profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu bus įdarbinti karjeros
specialistai, teikiantys ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo
paslaugas.
Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų.
Projekto trukmė 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 
Veiklos vykdomos pagal Europos socialinio fondo agentūros ir Mažeikių
rajono savivaldybės administracijos sudarytą Jungtinės veiklos sutartį. Karjeros pareigybės
įsteigtos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-285
„Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistų
pareigybių įsteigimo“.
Projekto įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą
bendrojo ugdymo mokyklose, todėl vykdomo projekto lėšomis karjeros specialistai įdarbinti
Merkelio Račkausko, Gabijos, Sedos Vytauto Mačernio, Viekšnių, Židikų Marijos
Pečkauskaitės gimnazijose, Kalnėnų, Senamiesčio, Pavasario, „Ventos“ progimnazijose,
Sodų pagrindinėje mokykloje. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos karjeros specialistas
teiks paslaugas „Žiburėlio“ pradinės mokyklos, Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir
Užlieknės pagrindinių mokyklų mokiniams. „Vyturio“, Kazimiero Jagmino pradinių
mokyklų ir darželio-mokyklos „Kregždutė“ mokiniams karjeros specialisto paslaugas teiks
Sodų pagrindinės mokyklos karjeros specialistas.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

UGDYMAS KARJERAI:

 PASKIRTIS
Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS
Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi

UŽDAVINIAI
✔skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
✔plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
✔ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
✔skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
✔ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:
✔ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
✔karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
✔karjeros konsultavimą – kurio tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Ugdymą karjerai mokykloje koordinuoja Viktorija Kazlauskė

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu ✉️kazlauske.viktorija@gmail.com arba per elektroninį dienyną (tamo.lt). Daugiau informacijos progimnazijos tinklalapyje:

http://www.pavasariomokykla.lt/?page_id=243

NAUDINGA INFORMACIJA MOKINIAMS, TĖVAMS, MOKYTOJAMS:

Mukis.lt – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai skyriaus internetinė svetainė, http://mukis.lt

UGDYMO KARJERAI 2022 – 2023 M. M. VEIKLOS PLANAS

Sprendimas dėl karjeros spec. pareigybės

UGDYMO KARJERAI 2022-2023 M. RENGINIŲ PLANAS
KARJEROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
PROFESINIO ORIENTAVIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Progimnazijoje vyko Mažeikių rajono karjeros specialistų metodinis užsiėmimas

Paskutinį rugsėjo penktadienį Mažeikių Pavasario progimnazijoje vyko Mažeikių rajono karjeros specialistų metodinis užsiėmimas. Susitikimo metu profesionalus karjeros konsultantas, mokymų lektorius, „Euroguidance“ karjeros ugdymo ambasadorius Lietuvoje Laurynas Puidokas mokymų metu pristatė, kaip panaudoti „Euroguidance“ įrankius realiose situacijose, atskleidžiant jų praktinę vertę ir panaudojimo galimybes. Lektoriaus suteikti naudingi patarimai ir įžvalgos praturtins kasdieninį karjeros konsultanto darbą.

Mažeikių Pavasario progimnazijos karjeros specialistė Viktorija Kazlauskė

RENGINIAI

2022 – 2023 m.m.

2023 05 17. Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus specialistų organizuotame protmūšyje „Ką aš žinau apie profesijų pasaulį?“ tapo nugalėtojais!!!

Mažeikių Pavasario progimnazijos 8d klasės mokinių komanda, nurungusi kitas komandas dviejuose progimnazijos profesijų protmūšių turuose, turėjo galimybę toliau rungtis jau su Mažeikių rajono aštuntokų komandomis. Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių jaunimo užimtumo skyriaus specialistų organizuotame protmūšyje „Ką aš žinau apie profesijų pasaulį?“ tapo nugalėtojais!!!

Atsakinėjant į nelengvus organizatorių sudarytus klausimus, moksleiviams teko prisiminti profesijas, kurių jau nebėra, pagalvoti apie šiuo metu populiarias ir ateityje būsiančias paklausias profesijas, darbo įgūdžius bei žymių Lietuvos žmonių įgytas profesijas.

Geriausius profesijų žinovus išsiaiškinti padėjo komisija.

Dėkojame užimtumo tarnybos specialistei Aistei Gureckei už organizuotą renginį!

Mažeikių Pavasario progimnazijos karjeros specialistė Viktorija Kazlauskė

Jei galvoji ateityje apie policijos pareigūno profesiją, tai turi galimybę su ja susipažinti iš arčiau. Kviečiu atvykti į 314 kabinetą pas karjeros specialistę ir užsiregistruoti pažintiniam vizitui, kuris vyks vasario 28 dieną 15 valandą Mažeikių rajono Policijos komisariate.

Pasinaudok galimybe!

Mažeikių Pavasario progimnazijos Karjeros specialistė Viktorija KazlauskėVasario 7 ir 10 dienomis 8c ir 8a klasių mokiniai profesinio veiklinimo metu lankėsi Šiaulių technologijų mokymo centre. Pažintinio vizito metu aštuntokai turėjo puikią galimybę pabūti mokymosi erdvėse bei iš arčiau susipažinti su statybos, mechanikos, prekybos ir verslo skyrių profesijomis.

Už moksleivių profesinio orientavimo vizitus ir bendradarbiavimą norime padėkoti Užimtumo tarnybos Telšių jaunimo užimtumo sk. vedėjai Vitalijai Stasiulienei ir Užimtumo tarnybos Mažeikių regioninio karjeros centro karjeros konsultantei Aistei Gureckei.


2022-04-01 Karjeros ugdymo popietė „Kuo patraukli tėvų profesija“

Balandžio 1 d. vyko karjeros ugdymo popietė „Kuo patraukli tėvų profesija“ 1 – 8 klasėse. Jos metu mokinių tėveliai kiekvienoje klasėje vedė pamokas apie savo profesijas, apie savo darbo patirtis. Kai kurios klasės vyko susipažinti ir į profesinę mokyklą. Sveikinimo žodį tarė progimnazijos vadovas Rolandas Volkovas.

Skaityti plačiau

Naudingos nuorodos:

Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt

Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt

Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt

Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.jrd.lt

www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrojo priėmimo organizavimui
https://www.skvc.lt – Lietuvos švietimo sistema
www.aikos.smm.lt – studijų ir mokymo programos, švietimo ir mokslo institucijos ir pan.
www.studijos.lt – mokymo įstaigos, studijų programos
www.euroguidance.lt/ – profesijų vadovas
http://karjerastau.lt/  – Svarstai, kokią specialybę rinktis studijuoti? Norėtum pamatyti iš arti,
kaip atrodo specialisto darbo diena? O gal nori atlikti testą ir sužinoti savo karjeros kryptį? Visa
tai ir dar daugiau gali surasti tavo Karjere.
www.kurstoti.lt – detalus stojimo tvarkos aprašymas į universitetus, kolegijas, profesinio
mokymo įstaigas.
www.jra.lt – Jaunimo reikalų agentūra, čia galima sužinoti apie akredituotas savanorius
priimančias organizacijas.