1 skelbimas.

Mažeikių Pavasario progimnazija skelbia atranką pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį nuo 2024-09-01.

Darbo krūvis – ne mažiau nei 20  kontaktinių valandų per savaitę.

Darbo užmokestis:

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 nauja redakcija.

Reikalavimai:

 • aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
 • informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;
 • gebėjimas taikyti aktyvius mokymosi metodus;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Pretendentas atrankai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • pažymą apie neteistumą;
 • gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimas:

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Mažeikių Pavasario progimnazija, Pavasario g. 53, Mažeikiai arba elektroniniu paštu info@pavasariomokykla.lt

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. gegužės 17 d. 15.00 val. Mažeikių Pavasario progimnazijos raštinėje (I aukštas).

Telefonas pasiteirauti: tel. +370 443 90050

Pretendentų atrankos būdas: atranka.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.

2 skelbimas.

Mažeikių Pavasario progimnazija skelbia atranką spec. pedagogo pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį nuo 2024-09-01.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 nauja redakcija.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – aukštasis išsilavinimas ir spec. pedagogo kvalifikacija (specialybė) ar jam prilyginama kvalifikacija.

Specialusis pedagogas dirba su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais vaikais. Jis padeda  mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams  mokomąją medžiagą ir mokymo priemones. Spec. pedagogas teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.  Tvarko ir pildo darbo dokumentus, moka naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • spec. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 • pažymą apie neteistumą

Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimas:

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Mažeikių Pavasario progimnazija, Pavasario g. 53, Mažeikiai arba elektroniniu paštu info@pavasariomokykla.lt

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. gegužės 17 d. 15.00 val. Mažeikių Pavasario progimnazijos raštinėje (I aukštas).

Telefonas pasiteirauti: tel. +370 443 90050

Pretendentų atrankos būdas: atranka.