Progimnazijos psichologė Eglė Giedraitė

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti moksleiviams atgauti dvasinę darną, rūpintis jų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologinės pagalbos gavėjai – mokiniai (vaikai), turintys psichologinių, asmenybės ar ugdymosi problemų, bei su mokinio (vaiko) problema susiję asmenys.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos kryptys:

Konsultavimas: individualios psichologinės konsultacijos moksleiviams, mokytojams, mokinių tėvams,  įvardijant problemą, numatant tiesioginio poveikio būdus, teikiant rekomendacinius pasiūlymus.
Įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas; raidos ypatumų, asmenybės ar ugdymosi problemų nustatymas.
Psichologiniai tyrimai: psichologiniai tyrimai ir jų analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.
Psichologinis švietimas: mokinių (vaikų) tėvų (globėjų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.

Savaitės dienaKontaktinės darbo valandos *Nekontaktinės darbo valandos **Pietų pertrauka
Pirmadienis10.00 – 14.308.00 – 10.00, 14.30 – 16.3012.00 – 12.30
Antradienis10.00 – 14.308.00 – 10.00, 14.30 – 16.3012.00 – 12.30
Trečiadienis10.00 – 14.308.00 – 10.00, 14.30 – 16.3012.00 – 12.30
Ketvirtadienis10.00 – 14.308.00 – 10.00, 14.30 – 16.3012.00 – 12.30
Penktadienis10.00 – 14.308.00 – 10.00, 14.30 – 16.3012.00 – 12.30

* Kontaktinės valandos – 20 valandų skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos – 20 valandų skirtos profesinės kvalifikacijos tobulinimui, mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, klasių valandėlėms, tyrimams ir t.t.