Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 1–8 klasių mokinių aprūpinimas gamtos mokslų priemonėmis suteikia galimybę daugiau dėmesio skirti gamtos stebėjimui, tyrinėjimui.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projekto trukmė: 2014–2020 metai.

Daugiau apie projektą: https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

Aprašai: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#5-8