Vienas šiltas žodis gali

tris žiemos žvarbiausius mėnesius sušildyti

ir patraukti sunkų akmenį nuo kelio,

nuo laukimo sausą gomurį suvilgyti,

gali mirksniu liūdną skliautą nudažyti

visomis vaivorykštės spalvom.

Vienas šiltas žodis, o nuo jo kaip akys švyti,

linksmas aidas aidi žydinčiom širdies kalvom!

                                    (Biblija, arba Šventasis raštas)

Šįryt progimnazijos vadovas uždegė pirmą Advento vainiko žvakę.

Belaukdami Didžiojo Metų stebuklo šypsokimės, būkim geresni, dalinkimės meile ir šiluma.

Mokytojos D. Petrikienė, R. Januševičienė, A. Gineitytė