2023-2024 m.m.

Įvažiavimo į mokyklą aprašas 2024

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas nuo 2023 m. spalio 1 d.

Vertinimo tvarka

Prailgintos mokymosi dienos grupės paslaugos teikimo aprašas

2022-2023 m.m.

Darbo laiko apskaita:

Darbo laiko tvarkos aprašas

Darbo laiko tvarka – 1 priedas

Darbo laiko tvarka – 2 priedas


Vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022

VK 6 priedas Nuolatinė stebėsena

VK 7 priedas  VERTINIMAS

VK priedas 1

VK priedas 2

VK priedas 3

VK priedas 4

VK priedas 5 Rizikos valdymas

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos taisyklės

Prailgintos mokymosi dienos grupės paslaugos teikimo aprašas

2021-2022 m.m.

Smurto ir patyčių prevencijos vykdymo Pavasario progimnazijoje tvarka

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams progimnazijoje tvarka

Nuotolinis mokymas

Tvarkos aprašas dėl dalyvavimo vykdomame testavime Covid-19 ligai įtarti ar diagnozuoti (2021-09-13)

2020-2021 m.m.

Nuo lapkričio 3 dienos 5-8, 10 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu

Ugdymo procesas karantino metu (įsakymas 2020-12-10)

Informacija apie vykdomus mokinių profilaktinius ir periodinius tyrimus (2021-04-27)

Ugdymo procesas karantino metu nuo 2021-06-01


Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai

Skaityklos taisyklės

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Mažeikių Pavasario progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (anketa)

Vidaus kokybės įsivertinimo nuostatai

Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas