5a ir 5c, 8a ir 8d klasių mokiniai dalyvavo integruotame lietuvių kalbos ir dailės projekte. Jo metu kūrė haiku ir meniškai apipavidalino pasirinkta technika. Originaliausi darbai: 5c kl. mokinės Elzės Zorubaitės ir 8a kl. mokinės Ievos Chochlovaitės pateikti tarptautiniam vertinimui konkurse „Kuo būti?“. Mokines konkursui rengė mokytojai K. Eidintaitė ir A. Novak, karjeros specialistė V. Kazlauskė.