Mažeikių Pavasario progimnazijos 2a klasės mokiniai ir mokytoja R. Želvienė kartu su pagalbos mokiniui specialistėmis (spec. pedagoge L. Malinauskaite ir logopede S. Adomavičiene) dalyvavo Mažeikių darželyje-mokykloje „Kregždutė“, vykusiame Tarptautiniame bendrojo ugdymo įstaigų įvairių gebėjimų mokinių edukaciniame virtualiame projekte-parodoje „Auksinis ruduo“, skirtame tarptautinei projektų valdymo dienai paminėti. Projekto dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais.