Lapkričio 15-17 dienomis 7-tų klasių mokiniai garso savybes mokėsi integruotoje muzikos ir fizikos pamokoje. Susipažinę, su garso bangos savybėmis: tono aukštis ir garsis ir stipris, kamertonu,

mokėsi pagal pateiktus grafikus nustatyti tono aukštį. Susipažinę su moterų ir vyrų balsų dažniais žinias pritaikė fizikoje. Dainuodami garsą išgavo ne tik stygų pagalba, bet ir kūno perkusija. Praktiškai išsiaiškino bangos stiprį. Sužinojo, kad kamertonas yra la nata.

Mokytojos Daina Petrikienė ir Rita Sabaliauskienė.