3b klasės mokiniams mokytis įdomu ir smagu. Lietuvių k. pamokoje mokėsi bendradarbiaudami. Pasidalinę į grupes, rinko informaciją apie paukščius. Surinktą medžiagą, koregavo, sistemino, apipavidalino ir pristatė klasės draugams. Tobulino komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo, skaitmeninę kompetencijas.

Dirbdamas grupėje jauti atsakomybę ne tik už save, bet ir už visą grupę. Smagu dalintis savo informacija, bet dar smagiau – išgirsti ir įvertinti draugų darbą.

Kitokios pamokos visada labiau įtraukia veikti, susiburti, pažinti, suprasti, pagelbėti, dalintis…

Parengė mokytoja Daiva Radzienė