Spalio 6 d. Mažeikių kultūros centre rajono savivaldybės padėkos raštais bei dovanomis už nuoširdų pedagoginį darbą, gerą 2022-2023 mokslo metų respublikinių ir regioninių olimpiadų, konkursų laimėtojų paruošimą apdovanoti šeši mūsų progimnazijos mokytojai: Rasa Eišmontienė, Gražina Šiurienė, Virginija Taunė, Ramutė Januševičienė, Renata Žumbytė, Dainora Dimienė