Š.m. balandžio 19 d. Pavasario progimnazijos 5a klasės mokiniai su anglų klb. mokytoja D. Balzeriene ir klasės auklėtoja K. Eidintaite apibendrino projektą „Šviesos keliu pagal Šatrijos Raganą“.

Aplankėme Šatrijos Raganos memorialinį muziejų Židikuose, įtvirtinome ir praplėtėme žinias apie mums jau pažįstamą rašytoją.

Neužmiršome ir jos amžino poilsio vietos Židikų koplyčioje.

O kiek įspūdžių patyrėme jaukioje Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje susipažinę su 5 kl. mokiniais ir jų auklėtoja R. Šambarauskiene.

Gera savo gimtinėje.

Tikime, kad mūsų draugystė tęsis ir toliau.