Vykdant ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas“ gegužės 26 d. Pavasario progimnazijos mokytojai, pagalbos specialistai ir administracija dalyvavo renginyje Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje „Pilotinės UTA mokyklos gerosios patirties sklaida“.

Pilotinės mokyklos patirtis įtvirtino turimas žinias, suteikė naujų potyrių ruošiantis diegti atnaujintas ugdymo turinio programas.