📙Gegužės 15 d. Mažeikių rajono švietimo įstaigų komandos buvo pakviestos į forumą „Ugdymo turinio atnaujinimas: kartu į pamoką“, kuris vyko viešbutyje „Linelis“ Plateliuose, Plungės raj.

📘Į forumą atvyko virš 50 dalyvių – bendrojo ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai.

📗Renginį moderavo Mažeikių švietimo centro metodininkė Sigutė Kekienė, kuri pristatė forumo svečius bei dalyvius ir renginio dienotvarkę.

📕Svečiai: Lietuvos Respublikos seimo narė Laima Nagienė bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.

📒Forumo iniciatoriai, sumanytojai – pilotinio UTA projekto komanda, kurią sudaro: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, UTA koordinatorė Jelena Sutkienė, Mažeikių švietimo centro direktorė Laima Petrulevičienė, Mažeikių rajono progimnazijų vadovai: Virginijus Laureckis, Ramunė Badaukienė, Regina Arbatauskienė, Rolandas Volkovas, kurį forume atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Mikulskienė.

📔Pirmąjį pranešimą apie UTA situaciją rajone „Ugdymo turinio atnaujinimas: pokyčio žinia rajonui“ pristatė Jelena Sutkienė, ugdymo turinio atnaujinimo savivaldybės komandos koordinatorė.

📚 Vėliau vyko Mažeikių rajono pilotinių mokyklų: Senamiesčio, „Ventos“, Pavasario, Kalnėnų progimnazijų komandų dalyvavusių UTA projekte veiklų pristatymai.

📖 Po kiekvienos komandos prisistatymo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus dėkojo mokyklų vadovams ir jų mokytojams už lyderystę ir dalijimąsi gerąja patirtimi, atnaujinant ugdymo turinį.

🗂 Lietuvos Respublikos seimo narė Laima Nagienė pasidžiaugė mokytojų iniciatyva, jų veiklumu ir pasidalijo švietimo aktualijomis.

📑Antroje forumo dalyje dalyviai klausėsi prof. dr. Rūtos Girdzijauskienės paskaitos „Iššūkiai ir galimybės šiuolaikinei pamokai: kaip atsirinkti“.

🗓 Renginio pabaigoje vyko apibendrinimas, kurio metu dalyviai pasidalijo, kas jiems buvo nauja, ir kokia patirtimi dalinsis su kolegomis.

Akimirkos iš renginio

Informacija Mažeikių švietimo centro