Balandžio 20 d. Pavasario progimnazija buvo atvira visiems 1–8 kl. mokinių tėvams. Vyko individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais, administracija, pagalbos mokiniui specialistais. Visi tėveliai dalyvavo įvairiose paskaitose, kuriose įgijo finansinio raštingumo pagrindus, išmoko teikti pirmąją pagalbą, susipažino su vokiečių kalbos, technologijų dėstymo perspektyvomis, mokinio paruošimo mokyklai aktualijomis bei išmoko saugiai naudotis socialiniais tinklais. Džiaugiamės tėvų aktyvumu, nuoširdžiu bendravimu ir bendradarbiavimu.