Kovo 29 dieną „Lyderiai“ ir „Matematikos labirintai“ būrelių mokiniai buvo išvykę į Vilnių. Susipažino su pagrindine Lietuvos šventove – Vilniaus katedra, nusileido į paslaptingus jos požemius. Vilniaus katedros požemiai – nematoma pastato dalis – pristato šventovės, stovinčios vienoje seniausiai gyvenamų Vilniaus vietų, istoriją, pastato kaitą, čia palaidotus Lietuvos valstybei ir bažnyčiai nusipelniusius asmenis. Kriptose ir koridoriuose įrengtoje ekspozicijoje supažinome su laidojimo tradicijomis, archeologiniais

radiniais, atvertu Karališkuoju mauzoliejumi.

Aplankę požemius, viena grupė mokinių lankėsi seime. Jame apžiūrėjo dailininko Kazio Morkūno vitražą „Šventė“. Jis sukomponuotas iš realistinių ir alegorinių figūrų. Viduryje moters su

kūdikiu figūra – motinystės alegorija, kompozicijos branduolys. Apatinėje vitražo dalyje – figūros, simbolizuojančios mokslą ir meną. Lankėsi naujojoje Seimo posėdžių salėje, istorinėje Kovo 11-osios aktų salėje.

Antroji mokinių grupė lankė virsmo salę – naujausia interaktyvi

Energetikos ir technikos muziejaus ekspozicija apie žmogaus santykį su energija. Jos centre, Faradėjaus narve, įrengtos dvi didžiausios Tesla ritės Baltijos regione, o salės pašonėje lankytojams atverti istoriniai pirmosios viešosios Vilniaus miesto elektrinės kamino pamatai, kurių vieta iki šiol nebuvo tiksliai žinoma.

Informaciją pateikė mokytoja R. Sabaliauskienė