STEAM – integruotas mokymas(-is). Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai. Tą ir daro visi mūsų trečiokai. Atliktos dvi tiriamosios eksperimentinės veiklos: „Visi organizmai maitinasi“ ir „Visi organizmai kvėpuoja“. Pasigaminę širdies darbo modelį, išsiaiškinome, kaip dirba žmogaus širdis. O sukūrę plaučių modelį, supratome, kaip dirba žmogaus plaučiai. Kiti atlikti tyrimai padėjo išsiaiškinti ar sveria oras, kokias medžiagas galima suspausti, o kurių ne. Vaikai suprato, kas geriau praleidžia vandenį, ar dirvožemis sulaiko teršalus ir yra natūralus filtras. Augino druskos kristalus ir aiškinosi, kas turi įtakos medžiagos tirpimo greičiui (maišymas, temperatūra, tirpiklis ar medžiagos dydis ir forma). O kaip malonu buvo įsidėti į burną gabalėlį duonos, saldainį ir lėtai stebėti savo pojūčius!

Mokytojos R. Eišmontienė, V. Kazlauskė, G. Šiurienė ir I. Sakauskienė