6a ir 6b kl. mokiniai rusų kalbos pamokose susipažino su pasakomis, skaitė, rinko įdomiausią pasaką. Ja tapo pasaka apie Pagranduką. Grupelėse kūrė iliustracijas, darė kaukes, mokėsi vaidmenis, dainavo ir paruošė mini spektaklį, kurį parodė 5 klasių mokiniams.

Visiems buvo daug džiaugsmo. Atsiskleidė mokinių kūrybiškumas, išradingumas.

Mokiniai nusprendė, kad taip mokytis užsienio kalbos tikrai įdomiau!

Rusų k. mokytoja St. Sarulė