Vasario 9 d. mokykloje vyko renginys „Lietuvos etnografinių regionų pažinimas per STEAM“. Žemaitiją pristatė 3a klasė (mokyt. G. Šiurienė), Dzūkiją – 3d klasė (mokyt. V. Kazlauskė), Suvalkiją – 3c klasė (mokyt. R. Eišmontienė), Aukštaitiją – 3b (mokyt. I. Sakauskienė), o su Mažąja Lietuva visus mus supažindino 6–8 klasių etnokultūros būrelio mokinės (mokytoja D. Dimienė). Ši patyriminė veikla skatino mokinius tyrinėti regionų savitumą, tarmę, išmokti dainų, ratelių ir taip juos labiau pažinti.