Spalio 1 d. 7d ir 8b klasės aplankė Kretingos muziejų, kur dalyvavo edukacijose: 7d klasė „Žiemos sodo-oranžerijos formų žaismas. Fraktalai”, 8b klasė – „Didysis karvedys J. K. Chodkevičius”. Mokiniai pasisėmę istorijos, gamtos, geometrijos žinių, išvyko į Vinetu kaimą, kur susipažino su Amerikos indėnų kultūra, papročiais ir smagiai praleido laiką gamtoje. Mokytojos D. Šakinienė, V. Juodeikienė, V. Augustinienė.