Mieli bendruomenės nariai,
Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paramą, kuri padeda kurti atvirą naujovėms ir kaitai progimnaziją.
Jūsų parama mums padeda modernizuoti ugdymo procesą (atnaujintos mokyklos erdvės, kabinetai, įsigijome kompiuterinės technikos).
Siekiame, kad Jūsų vaikams būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos mokslui, kūrybai, saviraiškai.
Tikimės Jūsų paramos ir 2022 metais. Tęsime edukacinių erdvių kūrimą. Surinktos lėšos bus skirtos 3 aukšto erdvės įrengimui.
Prašymus galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis elektronine deklaravimo sistema.
Paramos gavėjo pavadinimas – Mažeikių Pavasario progimnazija
Paramos gavėjo numeris 190163763
Paramos pildymo forma FR0512
Progimnazijos adresas: Pavasario g. 53, Mažeikiai
Progimnazijos vadovas Rolandas Volkovas