MAŽEIKIŲ PAVASARIO PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ TĘSIA KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLAS TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ (TŪM) PROGRAMOJE

Mažeikių Pavasario progimnazijos bendruomenė toliau vykdo ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pokyčių proceso valdymas, pozityvaus psichologinio klimato kūrimas ir darbuotojų motyvavimas“. Birželio 26 d Palangoje vyko IV modulio seminaras „Pozityvaus psichologinio klimato kūrimo ir darbuotųjų motyvavimas […]